درباره ما

دکتر قاسمی، حامد


جراح و متخصص چشم - فوق تخصص قرنیه دانشیار دانشگاه تهران - بیمارستان فارابی


آب مرواردید - لیزیک - لازیک - اسمایل - کراتوکونوس (قوز قرنیه) - جراح ناخنک - پیوند سلول های بنیادی - پیوند قرنیه